STRANDSKYDDSDISPENS

Att få tillstånd att bygga en brygga (om man är ägare till en sjö- eller strandtomt) kan ibland tyckas som en självklarhet, likväl som att en samfällighet får göra en gemensam brygglösning på samfällighetens mark.

LÅNG HANDLÄGGNINGSTID

Verkligheten är som regel inte så enkel - på senare år har kraven för tillstånd ändrats väsentligt. Tyvärr ofta med lång handläggningstid som följd.
Att presentera en miljövänlig produkt, väl anpassad till behov och möjligheter redan i första kontakten har viasat sig oerhört viktigt.
Bygglov och strandskyddsdispenser skall som regel sökas med en teknisk beskrivning, situationsplan och erforderliga handlingar från respektive myndigheter.

Genom åren och mer än 100 ärenden om strandskyddsdispens har vi på MODERNA BRYGGOR fått en relativt bred och djup kunskap om möjligheten att få en strandskyddsdispens. Därför hjälper vi dig, som vill söka en dispens, att utforma din ansökan samt göra de erforderliga ritningarna. Under fliken nedan, som är ett urdrag från Per Isacssons bok BRYGGAN

Läs mer om strandskyddsdispens 

Kontakta gärna Lars Engelbert på telefon 08-26 08 08, lars@modernabryggor.se, eller Per Isacsson 0706-93 44 96, per@modernabryggor.se för rådgivning om strandskyddsdispens.