BYGGA SJÄLV

Stenkistorna tillverkas i tre storlekar. Den största ger en däcksbredd av 2.35 - 3.1 meter och är avsedd för lite mer oskyddade vatten. Den kan användas för ett vattendjup ner till 4 meter. Mellanstenkistan som är avsedd för vanliga skärgårdsläget, ger en däcksbredd av 2.0 - 2.30 meter. Den minsta stenkistan används för skyddade lägen och som "stödstenkista" för bryggans inre del närmast land. Denna ger en däcksbredd av 1.5 - 1.8 meter.

Sedan våren 2013 finns möjligheten att köpa enbart stenkistan/or och bygga bryggdäcket själv.

En stenkista byggs av ett antal moduler beroende på vilket djup stenkistan skall stå på. Du kan antingen köpa enbart modulerna och montera ihop dem själv eller köpa en komplett och ihopbultad stenkista. Bryggdäcket byggs av tryckimpregnerat NTR A klassad furu som finns i vanliga byggvaruhus.

STEG FÖR STEG RITNING

Till stenkistorna medföljer en detaljerad steg för steg-ritning för både montering av stenkistorna samt av bryggdäcket. För att själv kunna bygga en brygga bör du vara normalhändig. Att bygga en 8 meter lång brygga tar mellan 4 och 6 dagar för 2 personer. För en brygglängd av upp till 8 meter går det åt en stenkista. Är bryggan längre går det åt fler stenkistor.

En ihopmonterad stenkista (även av den större modellen) väger inte mer än att du kan transportera dem på en vanlig båttrailer eller släåkärra.

KONTAKTA OSS FÖR OFFERT

Hör gärna av dig för mer information och prisuppgift.

Per Isacsson
0706-93 44 96, per@modernabryggor.se

Lars Engelbert
Mobil: 08-26 08 08, lars@modernabryggor.se