SÅ BYGGS EN MODERN BRYGGA

Efter en noggrann uppmätning av din bottens beskaffenhet, lutning och djup beställer vi din brygga från fabiken i Kristinehamn som bygger bryggan. I god tid planerar vi leveransdagen för din brygga, så att, om du vill, kan vara med vid monteringen.

Med fartygets kraftiga lyftkran lyfts bryggan (bryggdäcket), stenkistan/orna, stenmassorna och bryggans kraftiga pålar ombord på fartyget för transport till din fastighet. 


Den färdiga bryggan och stenkistorna lastas på vårt kranfartyg.


Stenmassor och pålar anländer.


Den gamla bryggan har demonterats och tillfälligt lagts på land.


Bryggan höjdjusteras och stenkistorna bultas till bryggdäcket. Bryggdäcket läggs tillbaka över stenkistorna.


Bryggan är nu färdig och det inre soldäcket skall börja byggas. Detta bryggdäck byggs under våren 2018. Fortsättning följer. 


Avlastning på bryggplatsen.


Bryggans yttre vinkel lyfts på de två stenkistorna som placerats på botten.


Bryggans inre del har lyfts på plats. Därefter pålas bryggan.


Bryggdäcket har nu anslutits mot land