PRISER

Fasta bryggor

Kostnaden för att anlägga en brygga beror på många faktorer såsom bottendjup, transportväg, rivning av ev. befintlig brygga samt hur landanslutningen ser ut o.s.v. Nedanstående prisexempel avser helt färdigmonterade bryggor.

Se FASTA BRYGGOR.

För en 6 meter lång brygga modell "C" (däcksbredd= 1.5 meter) ligger priset mellan 100- och 120.000 kronor inkl. moms.

För en 10 meter lång brygga modell "B" (däcksbredd= 2.0 meter) ligger priset mellan 210.000 och 230.000 kronor inkl. moms.

För en 12 meter lång brygga med stenkistorna "B" och "C" (däcksbredd= 2.30 meter) ligger priset mellan 300- och 330.000 kronor inkl. moms.

För mer prisinformation kontakta Per Isacsson
0706-93 44 96, per@modernabryggor.se

Flytbryggor

Längd 6 meter modell "A"=  68.000 kronor inkl. moms. 

Längd 8 meter modell "A"= 88.000 kronor inkl. moms.

Längd 12 meter modell "B"= 125.000 kronor inkl. moms. Priserna gäller fritt vår fabrik i Kristinehamn.

I priset ingår landgång om 4 X 1.1 meter. För transport, utläggning och förankring lämnas separat offert. 

Pålade bryggor

Priset för en 8 meter lång och 1.50 meter bred pålad MODERN BRYGGA, modell "A" helt färdig på plats uppgår till mellan 80- och 90.000 kronor. 

För samma brygga men med längden 12 meter uppgår priset till mellan 110- och 130.000 kronor.

Priset för en pålad brygga modell "B" med en längd av 12 meter och bredd 2.35 me-ter ligger mellan 230- och 250.000 kronor.