BRYGG - STRANDPLANERING

BRYGGPLACERING

Förutom att bygga din brygga, ingår det i vårt uppdrag, att även hjälpa till med placeringen av bryggan. Vi vill även gärna vara med i arbetet att utforma hur bryggan bör se ut med utgångspunkt från din fastighets läge ocvh hur ni vill använda bryggan. Därför träffar vi dig gärna på plats i ett tidigt skede för att tillsammans med dig utarbete den optimala bryggan. Under arbetets gång får du ritningar med förslag på olika brygglösningar. 

STRAND- OCH HAMNPLANERING

Förutom själva bryggan hjälper vi dig gärna med planeringen och utformningen av hela din strand eller hamnanläggning.  Genom vårt långa arbete med olika brygganlägningar har vi skaffat oss en bred kompetens och erfarenhet av hur t.ex ett soldäck i anslutning till en brygga kan utformas eller hur en bastu bäst placeras i närheten av en brygga.

Har du frågor om brygg- och strandplanering är du välkommen att kontakta
Per Isacsson 0706-93 44 96, per@modernabryggor.se  
Lars Engelbert 08-26 08 08,  lars@modernabryggor.se


Liten hamnanläggning på Ängön utanför Tyresö.


Badbrygga och soldäck i Gnesta

Liten hamn i Oxelösund.


Bastu- och hamnanläggning i Skurusundet i Stockholm. 


Brygga och soldäck på Tynningö, Waxholm.


Hamnanläggning på Fågelbrolandet, Värmdö.

 


Brygg- och badanläggning på Lidingö

Liten hamnanläggning på Väddö mot Ålands hav.


Brygga och kaj i Saltsjö Boo.


Hamnanläggning på Uvön, Nämdö.


Hamn i Skurusundet.


Brygga med asnlagd strand i Tyresö


Bad och brygganläggning på Lidingö.


Blivande kaj på Djurgården. 


Liten hamn på Fågelbrolandet, Värmdö.