KONSOLBRYGGA

Konsolbryggor förankras varken genom en stenkista eller pålar utan borras och bultas som regel direkt i berg eller mot en kajkant. Dena typ av brygga är ofta lång och smal och går utefter en strandlinje. Fördelen är att den är relativt enkel och billig att bygga och den har ofta liten eller ingen kontakt med vatten och därmed is. Den är m.a.o. okänslig för t.ex. isrörelser. Till nackedelarna hör att den av naturliga skäl inte kan hänga så långt ut över vatten.

Nedanstående bilder visar monteringen av en KONSOLBRYGGA mot en betongkaj på Väddö norr om Norrtälje:

Däckets stödben borras, cementeras och bultas i betongmuren.

Bryggdäckets bärande reglar bultas fast i stödbenen.

För att en konsolbrygga skall bli stark byggs den av riktigt kraftiga reglar och balkar.
Bryggdäckets front och däck börjar läggas.
En stark konstruktion.

Det kraftiga bryggdäcket (195X45) skruvas med rostfria stålskruv.

Kraftiga reglar och balkar.

En färdig konsolbrygga.


Blivande konsolbrygga på Djurgården i Stockholm.


Konsolbrygga på Väddö mot Ålands hav. 

KONTAKTA OSS FÖR OFFERT

För mer information kontakta Per Isacsson 0706-93 44 96, per@modernabryggor.se
 

Modern Konsolbrygga på Väddö

Konsolbrygga på Galtholmen

Blivande konsolbrygga på Djurgården i Stockholm

Modern Konsolbrygga på Högmarsö, Norrtälje

Konsolbrygga på Lisslö, Nynäshamn

ModernKonsolbrygga på Väddös utsida mot Ålands hav


Konsolbrygga på Svartsö

Modern Konsolbrygga i Söderköping