FÖRLÄNGNING/PÅBYGGNAD AV ÄLDRE BRYGGOR

Har du frågor om förlängning av befintliga bryggor? Kontakta:

Per Isacsson 0706-93 44 96, per@modernabryggor.se

KONTAKTA OSS FÖR OFFERT

 

 

Äldre brygga på Ingarö som förlängts med en MODERN STENKISTA av glasfiber. Det nya bryggdäcket har integrerats med det äldre. 

Ovanstående brygga på Fågelbrolandet bestod av två stenkistor av betrong. Bryggan har förlängts med en MODERN STENKISTA av glasfiber och fått en helt ny inklädnad av lärkträ.

Den gamla bryggan på Lilla Betsö har fått ett nytt bryggdäck och bryggan har förlängts med 7 meter.

Breddning/förlängning av brygga i Tyresö

Påbyggnad äv äldre brygga på Ingarö.
 

Ovanstående brygga på Sandhamn är en äldre träbrygga som förlängts med en vinkel med två MODERNA STENKISTOR av glasfiber. 

Förlängning av brygga på Västerö, Möja

Flaxenvik, Åkersberga