Arbetsgång vid köpet av en modern brygga

bild 11
bild 13

Preliminär offert

För att ge dig en preliminär offert och bryggritning, räcker det för oss, att genom ett telefonsamtal eller e-post erhålla information om önskad brygglängd och utformning samt ungefärlig djupangivelse. Helst vill vi även veta den blivande bryggans exakta läge. 

Offert

För att göra en exakt offert för din brygga besöker vi din fastighet för att, tillsammans med dig, diskutera fram en bra placering och utformning av din brygga. Samtidigt mäter vi bottendjup och ser hur bryggan bör anslutas mot land. Därefter får du en skriftlig exakt offert med en utförlig bryggritning.

Olika förslag

Förutom att vi är din bryggbyggare bör du använda oss för att stöta och blöta olika idéer för utformning och placering av din brygga. För en så stor investering är det viktigt att vi tillsammans kommer fram till den absolut bästa slutliga lösningen. Därför brukar det i de flesta fall bli en del ritningsförslag innan vi båda känner oss nöjda. Det är även vanligt att kommunen vill ha några synpunkter på bryggans utformning.

Köpeavtal

När du, vi och kommunen är överens om den bästa brygglösningen skrivs ett köpeavtal för bryggan med leveransomfattning samt aktuell bryggritning.

Strandskyddsdispens

Vi hjälper dig med utformningen av din STRANDSKYDDSDISPENS samt att vi ger de erforderliga ritningarna för din ansökan.

Uppmätning av sjöbotten
 

När köpeavtalet för din brygga är påskrivet och klart besöker vi återigen din aktuella bryggplats för slutlig djupmätning av sjöbotten (där stenkistorna skall stå), sondmätning av bottendjupet ner till urberget, samt gör prov på bottensedimentets beskaffenhet och bärighet. Samtidigt mäter vi hur bryggan skall anpassas och förankras i land.


bild 12

Med hjälp av mätramen erhålls en av bild av sjöbotten.

bild 15

Utmärkning av stenkistornas placering på botten.

 

bild 15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beställning

Efter mätningen beställer vi din brygga från fabriken i Kristinehamn, enligt givna mått och specifikationer. Produktionstiden för en brygga ligger normalt sett på 1 till 3 veckor.

bild 2

 

bild 7

Din brygga byggs i vår fabrik där vi efterliknar din bottens lutning och djup. 

bild 16

Däcksmontering

bild 1

Sprutning av bottenplatta

bild 3

Montering

Monteringen börjar med rivning av eventuell befintlig brygga samt rensning av botten med hjälp av kran och dykare. Beroende på bryggans storlek tar monteringen ett par dagar.

bild 4
bild 5

Stenkistorna ställs ut i sin rätta position.

bild 14

Det färdiga bryggdäcket lyfts med millimeterprecision ner över stenkistorna.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pålning, stenfyllning, slutsnickeri

När stenkistorna och bryggdäcket är på plats trycks 4 pålar/stenkista ner till underliggande berg. Efter att kranfartyget är färdigt med bryggmonteringen återstår det normalt sett 2-3 dagars snickeriarbete då bland annat bryggans landinfästning görs, brygghöjden finjusteras och bryggans pålar (ner till berg) fixeras och bultas fast i stenkistan.

bild 6

Slutbesiktning och betalning

När bryggan är helt färdig och du eller din besiktningsman haft möjlighet att slutbesiktiga bryggan, betalas resterande köpeskilling.
 

Efterkontroll

Efter ett år görs en efterkontroll av bryggan då vi kontrollerar samtliga bultförband samt i det fall det behövs gör efterjustering av bryggdäckets höjdläge.

bild 10

Stockholm den 16 februari 2015

Lars Engelbert (VD),  Per Isacsson (tekniskt ansvarig)

MODERNA BRYGGOR AB