TILLVAL

Förutom byggnation av bryggor utför Moderna Bryggor även följande arbeten och tillval.

Utläggning av bojar

Montering av badstegar i rostfritt eller varmgalvat stål. 

Montering av fasta bryggfendrar


Byggnation av trappor

 

Bryggbelysning

 

 

Byggnation av soldäck.

Nedgångssteg för bekvämare i och urlastning, kanoter och jollar.

Nedgångstrappor på bryggans front för enklare bad

Bygnation av soldäck, och bryggräcken

Indragning av el och vatten

Byggnation av vågbrytare.